Search - User Network
Search - Video
Search - Categories
Search - Contacts
Search - News
Search - News Feeds
Search - Tags
RECENT

Bombalara Karşı Sofralar: Gezi’de göçmenler için kazan kaldırıyoruz!

—-English below—-
#EvimizNeresi
#NoBorders
#NoBanNoWall
#WhereIsHome

Bugün tüm dünyada sınırlar, ırkçılığın ve sömürünün en belirgin ve kalıcı göstergeleri olarak, halklara dünyayı dar ediyor.

Devletler ve sermaye iş birliği halinde, sömürüyü tek hakim kültür haline getirmeye uğraşıyorlar. Bu yolda bize kanıksatmaya çalıştıkları ekonomik ve politik sınırlar savaşlardan ve yoksulluktan kaçan insanları, kaçtıkları yerlerde de rahat bırakmıyor. Birleşmiş Milletler’in raporları geçtiğimiz yıl, yarısından fazlası çocuk olmak üzere 65 milyon kayıtlı mülteci (her 113 insandan 1’i) olduğunu gösteriyor. Ancak kapitalizmin ve tekno-endüstriyel sistemin yol açtığı yapısal şiddet, her gün yeryüzündeki her bir canlıyı gıda, barınma, güvenlik, sağlık ve eğitim gibi pek çok temel haktan mahrum etmeye devam ediyor.

Tüm bunlar yaşanırken de ideolojik duruşları ne olursa olsun politikacılar kendi elleriyle mahvettikleri ekonomik ve güvenlik koşullarının sorumluluğunu göçmenlere, mültecilere ve sığınmacılara yüklemekteler.

İzmir Torbalı’da mevsimlik işçi olarak getirilen ve çok düşük ücretlerle güvensiz koşullarda çalıştırılan mülteciler, çadırlarda ve harabe binalarda yaşamak zorunda bırakılıyor.

Kış aylarında hasadın az olması ve üreticilerin artık emeklerine ihtiyaç duymaması sebebiyle mülteciler, yerel otoriteler tarafından yerlerinden ediliyor. Gene benzer koşullarla karşı karşıya kalacakları yeni yerleşim yerleri bulmak zorunda bırakılıyorlar. Çalıştıkları ücretler ev kiralamaya ya da herhangi bir temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediği için yardım kuruluşlarının ve

Read more